DZIĘKI UPRZEJMOŚCI I SPONSORINGOWI FIRMY G|BIKES – NAJLEPSZY UCZEŃ OTRZYMA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 ROWER.

Rower G|BIKES – Sklep Rowerowy – nagroda dla absolwenta szkoły roku szkolnego 2023/2024. (Najwyższa średnia z klas – IV-VIII, laureat konkursów przedmiotowych uprawniających do zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty – dodane 0,2 do średniej za każdy tytuł laureata, 0,1 – za finalistę, zachowanie)

Troje uczniów z każdej klasy V, VI, VII i VIII którzy będą mogli pochwalić się najwyższym przyrostem średniej z ocen w porównaniu z rokiem poprzednim otrzymają GADŻETY (pamięci FLASH, kamerki, mp3 itp.)