W sobotę po raz XXV odbył się Rajd Szlakami Martyrologii im. kpt. Jana Drzewieckiego. Zainteresowani życiorysem i losami patrona rajdu turyści wyruszyli w 5 km trasę spod Szkoły Podstawowej nr 3 na cmentarz przy ul. Wybickiego, gdzie złożyli hołd minutą ciszy przy grobie kapitana Drzewieckiego i zapalili znicz.Dalsza wędrówka zaprowadziła grupę do ul. Bydgoskiej gdzie mieściła się w czasie II wojny światowej siedziła Gestapo w Toruniu. To tutaj został stracony kpt.Drzewiecki. W trakcie trasy oglądaliśmy pomnikowe drzewa: platana w ogrodzie zoobotanicznym, grupę dębów przy ul. Chopina, dąb Astronomii.Na zakończenie dotarliśmy do siedziby Fundacji im. gen. Elżbiety Zawackiej gdzie czekała nas krótka prelekcja o nieznanych losach najmłodszych żołnierzy czyli polskich dzieci walczących w wojnach XX w.