Szkoła Podstawowa nr 3 w Toruniu posiada elektroniczną skrzynkę podawczą na ogólnopolskiej platformie ePUAP (adres www.epuap.gov.pl )
Na wskazanej stronie możliwe jest założenie konta w celu dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej
W celu przesłania dokumentu elektronicznego (np. wygenerowanego po wypełnieniu jednego z oferowanych formularzy elektronicznych na ww. platformie) interesant musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny. Prawo polskie dopuszcza i określa obecnie dwa rodzaje takiego podpisu, które funkcjonują (z czego jeden wydawany bezpłatnie) i które mogą być wykorzystane do kontaktów z administracją publiczną:

  1. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym – płatny
  2. bezpieczny podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym – bezpłatny.

Adres skrzynki na platformie ePUAP: SP3TORUN/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu:

  1. Muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  4. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 6 MB.
  5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.