W dniu 18.04.br (czwartek) w godz. 15:30-17:30 w sali 123 podczas zebrań konsultacyjnych w SP 3 dyżur będą pełnić pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (psycholog/pedagog).

Zapraszamy na indywidualne konsultacje zainteresowanych Rodziców.