• 14 września 2023 r. – kl. 0- IV godz.16.30 i kl. V- VIII godz.18.00
  • 09 listopada 2023 r. – kl. 0- IV godz.16.30 i kl. V- VIII godz.18.00
  • 14 grudnia 2023 r. – kl. 0- IV godz. 16.30 i kl. V- VIII godz.17.30 (spotkania konsultacyjne indywidualne, powiadomienie o prognozowanych ocenach)
  • 25 stycznia  2024 r. – kl. 0- IV godz.16.30 i kl. V- VIII godz. 18.00
  • 18 kwietnia 2024 r. – zebrania z rodzicami wg potrzeb wychowawców kl. 0- IV godz. 16.30 i kl. V- VIII godz.18.00
  • 09 maja 2024 r. – kl. 0- IV godz. 16.30 i kl. V- VIII godz. 18.00 (zapoznanie z prognozowanymi ocenami na koniec roku)