Gmina Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, posiadająca NIP 879-000-10-14, działająca poprzez Szkołę Podstawowa nr 3 w Toruniu im. kpt. Jana Drzewieckiego, adres: Legionów 210, 87-100 Toruń, zaprasza w formie Zapytania Ofertowego do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 130.000 zł. prowadzonego pod nazwą „Remont schodów oraz tarasu od strony boiska w Szkole Podstawowej Nr 3 w Toruniu”