Współpraca Szkoły Podstawowej nr 3 im kpt. Jana Drzewieckiego
w Toruniu i Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w latach 2007-2010

Współpraca nasza rozpoczęła się w 2007 z inicjatywy przewodniczącej sekcji„Bank Czasu – wolontariat TUTW – pani Stanisławy Zielińskiej.

Sekcja Bank Czasu – wolontariat TUTW realizowała wówczas duży projekt przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko – Amerykańskiej Wolność „Trzeci wiek w stronę społeczności lokalnej”. W ramach współpracy poproszona zostałam o przeprowadzenie dla wolontariuszek warsztatów nt. form pracy z książką, co stało się dla mnie niezwykłym doświadczeniem – spotkałam się ze strony pań z ogromną otwartością, chęcią zmierzenia się z nowymi dla nich zagadnieniami. Wolontariuszki poznały najważniejsze formy, metody i techniki pracy z dzieckiem w oparciu o książkę. Miały okazję także praktycznie uczestniczyć zajęciach z dziećmi. Aktywnie włączyły się w szklone obchody „Dnia Pluszowego Misia” oraz prace organizatorskie i jurorskie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy z Edukacji Czytelniczej i Medialnej dla Szkół Podstawowych (w tym zakresie współpraca jest kontynuowana do dziś), a uczestniczki warsztatów wykorzystują nabyte umiejętności w swojej pracy z dziećmi w bibliotekach innego typu oraz ogniskach wychowawczych.

Nasza biblioteka szkolna dzięki temu projektowi zyskała komplet encyklopedii i słowników wartości 960 zł., które stały się bazą dla warsztatu informacyjnego młodej wówczas, dwuletniej, placówki.

Rok 2008 przyniósł akcję „Szlachetna paczka”. 11 wolontariuszek z TUTW włączyło się w akcję Stowarzyszenia „Wiosna”. Jej zasięgiem objęta została także nasza szkoła, dzięki czemu 15 rodzin naszych uczniów i emerytów otrzymało paczkę o wartości min. 250 zł.. Najbardziej potrzebujący zostali wytypowani po konsultacjach z pedagogiem, wychowawcami i komisją socjalną. Natomiast wolontariuszki na miejscu, w domach przeprowadziły stosowne wywiady.

„Marzenia w migawce” – to kolejny projekt TUTW przy wsparciu finansowym Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Współuczestniczyliśmy w jednym z etapów projektu. Podczas ferii zimowych (21-22 stycznia 2009r.) zorganizowane zostały w naszej szkolnej bibliotece integracyjne, międzypokoleniowe warsztaty fotograficzne. Uczestniczyło w nich 13 osób: uczniowie nauczyciele, seniorki – wolontariuszki, a całość prowadziła studentka – pani Agata Grzecznowska. Gry integracyjne, teoria fotografii , ćwiczenia fotografii w pomieszczeniu i plenerze (portret, krajobraz, natura, abstrakcja), wspólna analiza zdjęć i tworzenie wystawy to pokrótce tematyka naszych zajęć. Efektem była niezwykle ciekawa w formie wystawa porterów uczestników warsztatów w bibliotece szkolnej. Stała się ona też fragmentem większej wystawy, zorganizowanej w Bibliotece Pedagogicznej, gdzie miało miejsce podsumowanie całego projektu. Niematerialną wartością to, prócz pogłębienia wiedzy nt sztuki fotografii i umiejętności fotografowania, zatarcie granic pokoleniowych – wzajemne poznanie i pełna harmonii wspólna nauka, zabawa i praca.

Pomysł na ostatni niżej przedstawiony projekt powstał kilka lat temu podczas spotkania przedstawicieli TUTW z naszymi nauczycielami. Zrealizowany mógł zostać w 2010 roku dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To projekt: „Młodzi i starsi razem”. Jego ideą było łączenie potencjałów dwóch pokoleń (osób starszych i dzieci) w realizowaniu wspólnych celów m.in. nauki śpiewu pieśni patriotycznych. Osiągnięto to dzięki wspólnym próbom i występom chórów: TUTW i SP 3.

Dla pełnej realizacji przedsięwzięcia zostały zakupione do biblioteki szkolnej wydawnictwa muzyczne i o treści patriotycznej za ponad 400 zł.

Efekt wielokrotnie przerósł nasze oczekiwania. Zaangażowało się w niego się ze strony szkoły wielu nauczycieli (oprócz muzyka – polonista, historyk, plastyk), a także rodzice. Miałam przyjemność koordynować realizację projektu z ramienia szkoły. Powstał przepiękny koncert pieśni patriotycznych powiązany strofami poezji. Podziwiać go mogło wielu słuchaczy podczas pięciu występów zorganizowanych w ramach obchodów Święta Niepodległości. I tak pierwszy koncert odbył się dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przepięknej sali Wydziału Matematyki UMK, drugi dla społeczności naszej szkoły: uczniów klas 4-6, rodziców, pracowników, zaproszonych gości z instytucji i organizacji zaprzyjaźnionych. Kolejne występy odbyły się dla seniorów Klubu „Sobótka”, dla Torunian na Nowym Rynku i najbardziej wzruszający, dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

Projekt ten został podsumowany podczas wspólnego, uroczystego spotkania wszystkich organizatorów, członków obu chórów, przedstawicieli zarządu TUTW, Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły, bez której przychylności i wsparcia nasze wspólne działania nie byłyby możliwe.

Co nasza Szkoła, nasi wychowankowie, zyskują dzięki tej współpracy?

Cenne wydawnictwa dla biblioteki szkolnej, pomoc materialną dla rodzin związanych ze szkołą? – na pewno. Ale też coś bezcennego: wzajemną przyjaźń, szacunek, wsparcie i pomoc. Przede wszystkim jednak przykład – jak w każdym wieku można być kreatywnym i pełnym energii. Dowód – jak można wiele nauczyć się od siebie nawzajem, jakie wspaniałe efekty osiągać pracując razem.

Współpraca międzypokoleniowa na rzecz środowiska naszej szkoły, osiedla, miasta wpisała się już w program wychowawczy szkoły.

Małgorzata Kowalska
(nauczyciel bibliotekarz SP3 i koordynator współpracy z TUTW)