Polecamy obejrzenie …

Polecam przeczytanie …

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2.0. na lata 2022-2025.

W ramach projektu czytelniczego uczniowie klas 4-8, pod kierunkiem pani Danuty Daszkowskiej, polecali swoim kolegom książki zakupione w ramach Projektu.

Efektem są publikowane tu najciekawsze recenzje wybranych książek.

recenzje kl 4c
recenzje kl 5
recenzje kl 7

Jak to w Samorządzie Uczniowskim bywa …

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Poetyckie pożegnania ze szkołą