Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,
chcielibyśmy serdecznie powitać Państwa w roli nowo wybranej Rady Rodziców.


Jest to dla nas zaszczyt i wielka odpowiedzialność sprawować tę funkcję. Obiecujemy, dołożyć wszelkiej staranności podczas współpracy z dyrektorem szkoły, nauczycielami, a przede wszystkim z Państwem, aby zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy wiele osiągnąć. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie. Liczymy na owocną współpracę. W celu sprawniejszego kontaktu między rodzicami, a prezydium Rady Rodziców utworzyliśmy adres e-mailowy radar.sp3torun@gmail.com . Bardzo prosimy o przekazywanie nam, za pomocą wskazanego adresu, wszelkich uwag i propozycji współpracy, pomysłów oraz ciekawych rozwiązań na rzecz uczniów i szkoły.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o terminowe wpłaty składek klasowych na Radę Rodziców. Wysokość składki jest niezmienna w stosunku do ubiegłego roku i wynosi 60 zł. Pieniądze zebrane w klasach prosimy przekazywać przez skarbników na konto Rady Rodziców. Aby w rzetelny sposób móc udokumentować Państwa płatności, prosimy o wpłaty bezgotówkowe. Pojedyncze płatności (gotówkowe lub bezgotówkowe) są możliwe w wyjątkowych przypadkach i po uprzednim ustaleniu ze skarbnikiem Rady Rodziców. Fundusze ze składki przeznaczone zostaną na zakup nagród, na koniec roku szkolnego, nagród w szkolnych konkursach, dofinansowania do klasowych wyjść i wycieczek, zakup pomocy i wyposażenia szkoły, z którego korzystają uczniowie podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

W ubiegłym roku szkolnym 2022/2023 Rada Rodziców przekazała fundusze na:
• Dofinansowanie do wycieczek klas 0-8.
• Dofinansowanie do nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego dla wszystkich klas.
• Dofinansowanie do dodatkowych nagród i dyplomów na zakończenie roku szkolnego klas 0, 3 i 8.
• Dofinansowanie do nagród i pucharów dla sportowców na zakończenie roku szkolnego.
• Dofinansowanie do konkursów plastycznych, literackich, językowych, sportowych, matematycznych, przyrodniczych i innych.
• Dofinansowanie do zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu próbnego klas 8.
• Dofinansowanie do modernizacja monitoringu w szkole (wymiana kamery tzw. atrapy oraz polepszenie jakości kamery zewnętrznej obok boiska i bramy wjazdowej).
• Zakup pendrivów na nagrody dla uczniów (konkursy i zakończenie roku szkolnego).
• Naprawę tablicy wyników na sali gimnastycznej.
• Zakup zmywarki do pracowni chemicznej (mycie szkła do doświadczeń chemicznych na lekcjach chemii i biologii).
• Dofinansowanie do Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Balu Karnawałowego, Andrzejek, Mikołajek i innych uroczystości dla dzieci.
• Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego dla dzieci na salę gimnastyczną.
• Dofinansowanie biblioteki na zakup nowości książkowych dla dzieci klas 0-8.
• Dofinansowanie do nagrody głównej dla najlepszego absolwenta SP3 na koniec roku szkolnego, czyli roweru.

Wzorem lat ubiegłych w szkole prowadzona jest nadal zbiórka makulatury. Odbiór makulatury ma miejsce w czwartki, w godzinach 6:00-9:00 oraz 14:00-16:00. W tym roku szkolnym Prezydent Torunia ponownie organizuje konkurs w zbiórce makulatury z nagrodami finansowymi.

Prosimy również o terminowe wpłaty za transport uczniów na zajęcia klas sportowych. Bieżące faktury za transport opłacane są ze składek rodziców. W przypadku braku pełnych wpłat dochodzi do przypadków przekroczenia terminów płatności ustalonych umową zawartą z przewoźnikiem.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do aktywnego włączenia się w życie naszej szkoły, nowe propozycje, sugestie. Jesteśmy otwarci i zawsze podejmujemy dyskusje na tematy, które wiążą się z polepszeniem jakości pracy naszych uczniów i poprawą ich bezpieczeństwa. Liczymy na Państwa pomoc oraz wsparcie naszych planów finansowych. My ze swojej strony zapewniamy o zaangażowaniu w realizacji wszystkich założonych zadań.

Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć wiele. Zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w życiu szkoły.

Prezydium Rady Rodziców przy SP3 w Toruniu

Skład Prezydium Rady Rodziców:
Przewodniczący: Szymon Lechtański
Zastępca przewodniczącego: Malwina Ziembikiewicz
Skarbnik: Anna Wiśniewska
Sekretarz: Tomasz Kąkiel
Członkowie: Małgorzata Kluczewska, Magdalena Niżnik, Iwona Oleś
Adres e-mail: radar.sp3torun@gmail.com
Numer konta Rady Rodziców: 68 1160 2202 0000 0000 6953 3642
(tylko wpłaty grupowe przez skarbników klasowej Rady Rodziców)