Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2023 r.
 • Ferie zimowe – 12 – 25 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 21 czerwca 2024 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024
Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 • 31 października 2023r.
 • 02 stycznia 2024r.
 • 2 maja 2024r.
 • 13 maja 2024r
 • 14 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 15 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 31maja 2024r.


Dni wolne od zajęć zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2023 r. oraz Radę Rodziców w dniu 28.08.2023 r.