Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom

1. Podręczniki  i materiały edukacyjne pożyczane przez bibliotekę szkolną są własnością Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu.

2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3. Szkoła Podstawowa przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia rodzice ponoszą koszty zakupu.

5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).

6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom na początku września. Uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą – podczas zajęć edukacyjnych.

7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.  Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki (obłożenie, nie pisanie wewnątrz).

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez dziecko.