Wychowanie fizyczne

w ogólnym rozumieniu jest to forma uczestnictwa w kulturze fizycznej dla populacji w wieku przedszkolnym i szkolnym w postaci szkolnych zajęć WF. Działalność edukacyjną dotyczącą wychowania fizycznego prowadzi głównie szkoła, a siłami wspomagającymi jest rodzina oraz kluby sportowe, koledzy i środki masowego przekazu.

Do dyspozycji uczniów Naszej Szkoły jest:

  • sala gimnastyczna,
  • mała sala korekcyjna,
  • 100 metrowa bieżnia tartanowa
  • oraz boisko do gry w Piłkę Koszykową.

Prowadzimy klasy sportowe o profilu:

  • hokej na trawie (IV)
  • łyżwiarstwo (I – III, IV-VI)
  • gimnastykę (I)
  • koszykówkę (IV)

Aktywnie uczestniczymy w wielu zawodach sportowych na szczeblu miejskim i wojewódzkim, odnosząc znaczące sukcesy. Co roku organizujemy dodatkowe zajęcia ruchowe dla uczniów z wybranych dyscyplin ruchowych. Nasza działalność ukierunkowana jest na zainteresowania uczniów. Staramy się wykorzystywać ich predyspozycje sportowe i je dalej rozwijać.

Wzory długoterminowych i jednorazowych zwolnień z wychowania fizycznego.