Wyniki postępowania rekrutacyjnego do SP3 – 2 lipca 2021

.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do SP3 – 6 kwietnia 2021

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – łyżwy

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – gimnastyka

——————————————————————————————————————–

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02- 10.03.2021 r. (do godz. 15.00) 08.06- 14.06.2021 r. (do godz. 15.00)
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 30.03.2021 r. do 01.07.2021 r.
  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 15.03.2021 r. do 16.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2021 r. (do godz. 12.00) 02.07.2021 r. (do godz. 12.00)
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2021 r. (od godz. 12.00) – 14.04.2021 r. (do godz. 15.00) 02.07.202lr. (od godz. 12.00) 08.07.2021 r. (do godz. 15.00)
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów’ przyjętych i nieprzyjętych 15.04.2021 r. (do godz. 12.00) 09.07.2021 r. (do godz. 12.00)

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami 22.02- 10.03.2021 r. (do godz. 15.00) 08.06- 14.06.2021 r. (do godz. 15.00)
  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 22.02-01.03.2021 r. (do godz. 15.00) dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych  
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 02.03.-05.03.2021 r. 17.06.2021 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 08.03.2021 r. (do godz. 15.00) 18.06.2021 r. (do godz. 15.00)
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, do 30.03.2021 r. do 01.07.2021 r.
  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy do 15.03.2021 r. do 16.06.2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.04.2021 r. (do godz. 12.00) 02.07.2021 r. (do godz. 12.00)
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 06.04.2021 r. (od godz. 12.00) – 14.04.2021 r. (do godz. 15.00) 02.07.2021 r. (od godz. 12.00)  08.07.2021 r. (do godz. 15.00)
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów’ przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.04.2021 r. (do godz. 12.00) 09.07.2021 r. (do godz. 12.00)