Przypomnienie  o formach  składania wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez GMT na rok szkolny 2022/2023

Dopuszczalne formy składania wniosku:

Pierwszy sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy:

wypełnić w systemie informatycznym wniosek, wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w szkole pierwszego wyboru w terminie określonym w ust. 2.

Drugi sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i podpisać podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP). W tym celu należy:

wypełnić w systemie informatycznym wniosek, dołączyć w systemie skany dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP) w terminie określonym w ust. 2.”

W wielu przypadkach kandydaci, wybierając pierwszy sposób wypełniają wniosek w systemie informatycznym, ale zapominają o wydrukowaniu wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożeniu wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w szkole pierwszego wyboru. Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia papierowej wersji wniosku i załączników do szkoły pierwszego wyboru!

Papierowej wersji wniosku i załączników nie dostarcza się do szkoły pierwszego wyboru tylko w przypadku składania wniosku na drugi sposób (tj. wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym).

Lista kandydatów przyjętych w jednostce obwodowej

Lista kandydatów przyjętych spoza obwodu

Lista osób zakwalifikowanych i wzór oświadczenia woli – Szkoła Podstawowa


Lista osób zakwalifikowanych i wzór oświadczenia woli – Przedszkole

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Link do przedszkola
www.torun.przedszkola.vnabor.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza w szkole podstawowej oraz oddziałów dwujęzycznych w szkole podstawowej.

Link do klas pierwszych
www.torun.podstawowe.vnabor.pl