Uwaga. Rusza rekrutacja do oddziałów sportowych klas II, IV, V, VI, VII

Zebrania rodziców przyszłych klas I i oddziałów przedszkolnych


Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Listy dzieci kandydatów

Przypominamy: Od 04.04.2023 r. od godziny 12.00 do 12.04.2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  

Wyniki testu sprawnościowego


‼️‼️Rekrutacja ‼️‼️

do klas pierwszych rusza 27.02.2023 r.
Odbywa się ona poprzez stronę internetową
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Link dla kandydatów do oddziału przedszkolnego
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

‼️‼️Przypominamy ‼️‼️

  • rekrutacja do klasy sportowej trwa tylko 5 dni (27.02 – 03.03);
  • niezbędne jest zaświadczenie od lekarza POZ
  • Test sprawnościowy – środa 08.03.2023r. – godz. 17.00 – prosimy, aby dzieci miały ze sobą strój i obuwie sportowe.

Serdecznie zapraszamy do klas pierwszych w naszej szkole.
Oprócz klas ogólnych mamy Państwu do zaproponowania
klasę sportową z grupą łyżwiarką lub z grupą gimnastyczną. 

Do klasy sportowej nie obowiązuje rejonizacja.
ZAPRASZAMY


Od 27 lutego 2023 r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. przez GMT na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.02 – 10.03.2023 r. (do godz. 15.00) 05.06 – 13.06.2023 r. (do godz. 15.00)
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,    


w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 29.03.2023 r.  


do 24.03.2023 r.
do 03.07.2023 r.        


do 28.06.2023 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 04.04.2023 r.
(do godz. 12.00)
06.07.2023 r.
(do godz. 12.00)
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04.04.2023 r. (od godz. 12.00) – 12.04.2023 r. (do godz. 15.00) 06.07.2023 r. (od godz. 12.00) – 11.07.2023 r. (do godz. 15.00)
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 14.04.2023 r.
(do godz. 12.00)
14.07.2023 r.
(do godz. 12.00)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I szkół podstawowych

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.02 – 10.03.2023 r. (do godz. 15.00)  

27.02 – 03.03.2023 r. (do godz. 15.00) dotyczy złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów sportowych


05.06 – 13.06.2023 r. (do godz. 15.00)
  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 06.03. – 08.03.2023 r. 19.06.2023 r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy 09.03.2023 r. (do godz. 15.00) 21.06.2023 r.
(do godz. 15.00)
  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,


w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
do 29.03.2023 r.


do 24.03.2023 r.
do 03.07.2023 r.  


do 28.06.2023 r.
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 04.04.2023 r. (do godz. 12.00) 06.07.2023 r.
(do godz. 12.00)
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 04.04.2023 r. (od godz. 12.00) – 12.04.2023 r. (do godz. 15.00) 06.07.2023 r. (od godz. 12.00) – 11.07.2023 r. (do godz. 15.00)
  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.04.2023 r.
(do godz. 12.00)
14.07.2023 r.
(do godz. 12.00)