Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły – mgr Lidia Stupak
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Jolanta Socha
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Sylwester Tosiek

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Oddziały 0-3

0A – Ewa Strzesak, Dagmara Strzelecka,

1A – Małgorzata Szczepanowska
1B – Edyta Porankiewicz-Rosińska
1C – Żaneta Smolińska
1D – Hanna Paczkowska

2A – Danuta Staniszewska / Paulina Pawlikowska
2B – Beata Ostrowska
2C – Beata Makowska
2D – Iwona Sulska

3A – Danuta Dobysz – Wróbel
3B – Bożena Kowalska
3C – Dorota Dobrańska
3D – Joanna Buzalska – Kąkiel

Oddziały 4-8

4A – Alicja Radecka
4B – Tamara Krzyszkowska

5A – Grażyna Adrja
5B – Sylwia Kaczkowska
5D – Hanna Szudzik
5E – Agnieszka Bajdak
5F – Dorota Reiwer
5G – Małgorzata Kaniecka

6A – Joanna Tosik
6B – Iwona Rogowicz – Sokalska
6C – Maria Kuroczycka
6D – Wacław Łukaszewski
6E – Sandra Andrzejewska
6F – Marta Domagała – Patyk

7A – Maria Świtlikowska-Jęczmionka
7B – Anna Chrupczak
7C – Danuta Daszkowska
7D – Ewa Razik / Agnieszka Bilińska

8A – Alina Klugiewicz
8B – Magdalena Lewandowska
8C – Anna Serocka
8D – Monika Szałkowska

Nauczyciele

Adrja Grażyna
Andrzejewska Sandra
Bajdak Agnieszka
Bednarska Teresa
Bilińska Agnieszka
Bołądź Mateusz
Broczek Maciej
Brzuzy Maciej
Buzalska-Kąkiel Joanna
Chrupczak Anna
Cyl-Lelińska Sylwia
Daszkowska Danuta
Dąbrowska-Pawlonka Karolina
Dobrańska Dorota
Dobysz-Wróbel Danuta
Domagała-Patyk Marta
Gizela Izabela
Głowacki Mateusz
Górecka Anna
Jasiński Piotr
Kaczkowska Sylwia
Kadłubowska Ewa
Kaniecka Małgorzata
Kaszuba Beata
Katryńska Katarzyna
Klugiewicz Alina
Kłoczko Wioletta
Kłos Dariusz
ks. Koncicki Dawid
Konieczka – Korocińska Joanna
Kowalska Bożena
Kowalska Małgorzata
Krzyszkowska Tamara
Kuroczycka Maria
Leszczyński Tomasz
Lewandowska Magda
Łukaszewski Wacław
Madajczyk Małgorzata
Makowska Beata
Marszałkiewicz Waldemar
Mozol Aleksander
Ostrowska Beata
Paczkowska Hanna
Pawlikowska Paulina
Pogorzały Małgorzata
Porankiewicz-Rosińska Edyta
Radecka Alicja
Ratowski Marek
Razik Ewa
Redlewska Mirosława
Reiwer Dorota
Rogowicz Iwona
Ruchlewski Ryszard
Ruszkowska Ewa
Serocka Anna
Smoleń Agnieszka
Smolińska Żaneta
Snopek Piotr
Sochala Elżbieta
Staniszewska Danuta
Strzelecka Dagmara
Strzesak Ewa
Sulska Iwona
Szałkowska Monika
Szczepanowska Małgorzata
Szudzik Hanna
Szumińska Irena
Świtlikowska Maria
Tosik Joanna
Trzmiel Lidia
Wakuła-Kunz Wanda
Wróblewska Anna
Ziółkowski Marek
ks. Żurawski Artur

Bibliotekarze

Katryńska Katarzyna
Kowalska Małgorzata

Logopeda

Cyl-Lelińska Sylwia
Jolanta Socha

Pedagog

Małgorzata Pogorzały
Konieczka – Korocińska Joanna