Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły – mgr Lidia Stupak
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Jolanta Socha
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Sylwester Tosiek

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2022/2023

Oddziały 0-3

0A – Ewa Strzesak, Dagmara Strzelecka,

1A – Żaneta Smolińska
1B – Bożena Kowalska
1C – Hanna Paczkowska

2A – Magdalena Lewandowska
2B – Danuta Staniszewska
2C – Beata Ostrowska

3A – Danuta Dobysz-Wróbel
3B – Joanna Buzalska-Kąkiel
3C – Dorota Dobrańska

Oddziały 4-8

4A – Alina Klugiewicz
4B – Anna Wróblewska
4C – Joanna Tosik
4D – Małgorzata Madajczyk

5A – Ewa Razik
5B – Anna Chrupczak
5C – Sandra Andrzejewska

6A – Agnieszka Bilińska
6B – Monika Szałkowska
6C – Aneta Pytlos/Iwona Rogowicz-Sokalska
6D – Anna Serocka

7A – Alicja Radecka
7B – Tamara Krzyszkowska

8A – Grażyna Adrja
8B – Maria Kuroczycka
8D – Hanna Szudzik
8E – Maciej Brzuzy
8F – Dorota Reiwer
8G – Małgorzata Kaniecka

Nauczyciele

Adrja Grażyna
Andrzejewska Sandra
Bilińska Agnieszka
Bołądź Szymon
Broczek Maciej
Brzozowski Karol
Brzuzy Maciej
Buzalska-Kąkiel Joanna
Chrupczak Anna
Cyl-Lelińska Sylwia
Daszkowska Danuta (do 24.02.2023 r.)
Dobrańska Dorota
Dobrzeniecka Alicja
Dobysz-Wróbel Danuta
Dura Andrzej
Głowacki Mateusz
ks. Jankowski Andrzej
Jasiński Piotr
Kaniecka Małgorzata
Katryńska Katarzyna
Klugiewicz Alina
Kłoczko Wioletta
Kłos Dariusz
Konieczka-Korocińska Joanna
Kopaczewska Magdalena
Kowalska Bożena
Kowalska Małgorzata
Kruszyńska Anna
Krzyszkowska Tamara
Kuroczycka Maria
Lewandowska Magda
Łukaszewski Wacław
Madajczyk Małgorzata
Marszałkiewicz Waldemar
Mazur Bogumiła
Mozol Aleksander
Ostrowska Beata
Paczkowska Hanna
Pogorzały Małgorzata
Pytlos Aneta
Radecka Alicja
Ratowski Marek
Razik Ewa
Redlewska Mirosława – urlop
Reiwer Dorota
Rogowicz-Sokalska Iwona
Serocka Anna
Smoleń Agnieszka
Smolińska Żaneta
Snopek Piotr
Staniszewska Danuta
Strzelecka Dagmara
Strzesak Ewa
Szałkowska Monika
Szczepanowska Małgorzata
Szudzik Hanna
Świtlikowska-Jęczmionka Maria (do 24.02.2023 r.)
Tosik Joanna
Wakuła-Kunz Wanda
Wróblewska Anna
Wyciechowska Magdalena
Ziarko Agnieszka
Ziółkowski Edward
Ziółkowski Marek

Bibliotekarze

Katryńska Katarzyna
Kowalska Małgorzata

Logopeda

Cyl-Lelińska Sylwia
Jolanta Socha

Pedagog

Małgorzata Pogorzały
Konieczka – Korocińska Joanna