Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły – mgr Lidia Stupak
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Jolanta Socha
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Sylwester Tosiek

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022

Oddziały 0-3

0A – Ewa Strzesak, Dagmara Strzelecka,

1A – Ilona Sznycer
1B – Danuta Staniszewska
1C – Beata Ostrowska

2A – Danuta Dobysz-Wróbel
2B – Joanna Buzalska-Kąkiel
2C – Dorota Dobrańska

3A – Małgorzata Szczepanowska
3B – Bożena Kowalska
3C – Żaneta Smolińska
3D – Hanna Paczkowska

Oddziały 4-8

4A – Ewa Razik
4B – Anna Chrupczak
4C – Sandra Andrzejewska

5A – Teresa Bednarska
5B – Monika Szałkowska
5C – Aneta Pytlos
5D – Anna Serocka

6A – Alicja Radecka
6B – Tamara Krzyszkowska

7A – Grażyna Adrja
7B – Sylwia Kaczkowska
7D – Hanna Szudzik
7E – Agnieszka Bajdak
7F – Dorota Reiwer
7G – Małgorzata Kaniecka

8A – Joanna Tosik
8B – Iwona Rogowicz – Sokalska
8C – Maria Kuroczycka
8D – Marek Ratowski
8E – Wanda Wakuła-Kunz
8F – Marta Domagała – Patyk

Nauczyciele

Adrja Grażyna
Andrzejewska Sandra
Bajdak Agnieszka
Bednarska Teresa
Bilińska Agnieszka
Bołądź Szymon
Broczek Maciej
Brzuzy Maciej
Buczyński Maciej
Buzalska-Kąkiel Joanna
Chrupczak Anna
Cyl-Lelińska Sylwia
Daszkowska Danuta
Dąbrowska-Pawlonka Karolina
Dobrańska Dorota
Dobysz-Wróbel Danuta
Domagała-Patyk Marta
Dura Andrzej
Gizela Izabela – urlop
Głowacki Mateusz
ks. Jankowski Andrzej
Jasiński Piotr
Kaczkowska Sylwia
Kaniecka Małgorzata
Katryńska Katarzyna
Klugiewicz Alina
Kłoczko Wioletta
Kłos Dariusz
Konieczka-Korocińska Joanna
Kowalska Bożena
Kowalska Małgorzata
Kruszyńska Anna
Krzyszkowska Tamara
Kuroczycka Maria
Lewandowska Magda
Łuczak Ewa
Łukaszewski Wacław
Madajczyk Małgorzata
Makowska Beata
Marszałkiewicz Waldemar
Mozol Aleksander
Ostrowska Beata
Paczkowska Hanna
Pogorzały Małgorzata
Pytlos Aneta
Radecka Alicja
Ratowski Marek
Razik Ewa
Redlewska Mirosława – urlop
Reiwer Dorota
Rogowicz-Sokalska Iwona
Serocka Anna
ks. Skiżyński Piotr
Smoleń Agnieszka
Smolińska Żaneta
Snopek Piotr
Staniszewska Danuta
Strzelecka Dagmara
Strzesak Ewa
Szałkowska Monika
Szczepanowska Małgorzata
Szudzik Hanna
Świtlikowska-Jęczmionka Maria
Sznycer Ilona
Sztompka Alicja
Szubarga Piotr
Tosik Joanna
Trzmiel Lidia
Wakuła-Kunz Wanda
Wróblewska Anna
Wyciechowska Magdalena
Ziółkowski Marek

Bibliotekarze

Katryńska Katarzyna
Kowalska Małgorzata

Logopeda

Cyl-Lelińska Sylwia
Jolanta Socha

Pedagog

Małgorzata Pogorzały
Konieczka – Korocińska Joanna