Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Dyrektor Szkoły – mgr Lidia Stupak
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Jolanta Socha
Zastępca Dyrektora Szkoły – mgr Sylwester Tosiek

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2020/2021

Oddziały 0-3

0A – Ewa Strzesak, Dagmara Strzelecka,

1A – Danuta Dobysz – Wróbel
1B – Joanna Buzalska-Kąkiel
1C – Dorota Dobrańska

2A – Małgorzata Szczepanowska
2B – Bożena Kowalska
2C – Żaneta Smolińska
2D – Hanna Paczkowska

3A – Ilona Sznycer / Danuta Staniszewska
3B – Beata Ostrowska
3C – Beata Makowska
3D – Magdalena Lewandowska

Oddziały 4-8

4A – Teresa Bednarska
4B – Monika Szałkowska a
4C – Aneta Pytlos
4D – Anna Serocka

5A – Alicja Radecka
5B – Tamara Krzyszkowska

6A – Grażyna Adrja
6B – Sylwia Kaczkowska
6D – Hanna Szudzik
6E – Agnieszka Bajdak
6F – Dorota Reiwer
6G – Małgorzata Kaniecka

7A – Joanna Tosik
7B – Iwona Rogowicz – Sokalska
7C – Maria Kuroczycka
7D – Marek Ratowski
7E – Wanda Wakuła-Kunz
7F – Marta Domagała – Patyk

8A – Maria Świtlikowska-Jęczmionka
8B – Anna Chrupczak
8C – Danuta Daszkowska
8D – Ewa Razik

Nauczyciele

Adrja Grażyna
Andrzejewska Sandra – urlop
Bajdak Agnieszka
Bednarska Teresa
Bilińska Agnieszka
Bołądź Szymon
Broczek Maciej
Brzuzy Maciej
Buczyński Maciej
Buzalska-Kąkiel Joanna
Chrupczak Anna
Cyl-Lelińska Sylwia
Daszkowska Danuta
Dąbrowska-Pawlonka Karolina
Dobrańska Dorota
Dobysz-Wróbel Danuta
Domagała-Patyk Marta
Gizela Izabela – urlop
Głowacki Mateusz
Grelewicz Ewa
ks. Jankowski Andrzej
Jasiński Piotr
Kaczkowska Sylwia
Kadłubowska Ewa
Kaniecka Małgorzata
Kaszuba Beata
Katryńska Katarzyna
Klugiewicz Alina
Kłoczko Wioletta
Kłos Dariusz
Konieczka – Korocińska Joanna
Kowalska Bożena
Kowalska Małgorzata
Krzyszkowska Tamara
Kuroczycka Maria
Lewandowska Magda
Łukaszewski Wacław
Madajczyk Małgorzata
Makowska Beata
Marszałkiewicz Waldemar
Mozol Aleksander
Ostrowska Beata
Paczkowska Hanna
Pawlikowska Paulina
Pogorzały Małgorzata
Pytlos Aneta
Radecka Alicja
Ratowski Marek
Razik Ewa
Redlewska Mirosława
Reiwer Dorota
Rogowicz-Sokalska Iwona
Serocka Anna
Smoleń Agnieszka
Smolińska Żaneta
Snopek Piotr
Sochala Elżbieta
Staniszewska Danuta – urlop
Strzelecka Dagmara
Strzesak Ewa
Szałkowska Monika
ks. Skiżyński Piotr
Szczepanowska Małgorzata
Szudzik Hanna
Szumińska Irena
Świtlikowska-Jęczmionka Maria
Sznycer Ilona
Szubarga Piotr
Tosik Joanna
Trzmiel Lidia
Wakuła-Kunz Wanda
Wróblewska Anna
Ziółkowski Marek

Bibliotekarze

Katryńska Katarzyna
Kowalska Małgorzata

Logopeda

Cyl-Lelińska Sylwia
Jolanta Socha

Pedagog

Małgorzata Pogorzały
Konieczka – Korocińska Joanna