Organizacja roku szkolnego 2019/2020

  • Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019 r.
  • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r.
  • Ferie zimowe – 27 stycznia 2020 r. – 9 lutego 2020 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020 r.
  • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 26 czerwca 2020 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
(na podstawie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu …. r. oraz Radę Rodziców w dniu ………. r.