Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2020 r.
 • Ferie zimowe – 04 stycznia 2021 r. – 17 stycznia 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 1 – 6 kwietnia 2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 25 czerwca 2021 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 • 2 listopada 2020 r.
 • 4 maja 2021 r.
 • 24 maja 2021 r.
 • 28 maja 2021 r.
 • 25 maj 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 26 maj 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 27 maj 2021 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 4 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2020r. oraz Radę Rodziców w dniu 31.08.2020r.