Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe – 17 stycznia 2022 r. – 30 stycznia 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 14 – 19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 24 czerwca 2022 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 • 14 października 2021 r.
 • 12 listopada 2021 r.
 • 2 maja 2022 r.
 • 24 maj 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maj 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 26 maj 2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 27 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.

Dni wolne od zajęć zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 30.08.2021r. oraz Radę Rodziców w dniu 31.08.2021r.