Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe – 30 stycznia 2023 r. – 12 lutego 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 – 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 23 czerwca 2023 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023
Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 • 31 października 2022 r.
 • 10 listopada 2022 r.
 • 2 maja 2023 r.
 • 23 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 24 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maja 2023 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 7 czerwca 2023 r.
 • 9 czerwca 2023 r.

Dni wolne od zajęć zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną w dniu 26.08.2022 r. oraz Radę Rodziców w dniu 30.08.2022 r.