Organizacja roku szkolnego 2019/2020

 • Rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r.
 • Ferie zimowe – 27 stycznia 2020 r. – 9 lutego 2020 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć szkolnych – 26 czerwca 2020 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
(na podstawie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).
Zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.08.2019 r. oraz Radę Rodziców w dniu 05.09.2019 r. z późn. zm.

 • 31 października 2019 r.
 • 2 stycznia 2020 r.
 • 3 stycznia 2020 r.
 • 16 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 17 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 30 kwietnia 2020 r.
 • 12 czerwca 2020 r.