Działalność Rady Rodziców

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców  szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły a w szczególności wspomaganie realizacji celów i jej zadań.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły ,a także ustalamy zasady użytkowania tych funduszy.

Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał w trybie głosowania na spotkaniach prezydium rady rodziców .

W ubiegłym roku szkolnym 2019/2020 Rada rodziców dofinansowała:

  • Nagrody  i dyplomy dla dzieci biorących  udział w konkursach
  • Zakup pomocy dydaktycznych
  • Nagrody książkowe dla najlepszych uczniów
  •  Dyplomy i nagrody dla kl. ósmych
  • Wydatki okolicznościowe
  •  Zakup środków ochrony przeznaczonych dla dzieci w związku z pandemią

W roku szkolnym 2020/2021 składka na Radę Rodziców  pozostaje bez zmian i wynosi 5zł na miesiąc (50 zł na rok). Składka jest dobrowolna. Pieniądze Zbierają wychowawcy klas lub skarbnicy  a następnie przekazują Radzie rodziców.

Zbiórka makulatury na terenie szkoły w tym roku jest nieaktualna z powodu pandemii coronavirusa.

Istnieje możliwość indywidualnej zbiórki przez ucznia na rzecz szkoły .Za tę inicjatywę dziecko będzie nagradzane pozytywną uwagą.

Szanowni Państwo,

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu finansowemu , możemy cały czas doskonalić naszą szkołę, a w tak szczególnym okresie  jaki jest obecnie możemy razem zadbać o lepsze bezpieczeństwo i zdrowie naszych dzieci.

Zachęcamy również do czynnego udziału w naszej działalności.

                                                Bardzo Dziękujemy za wsparcie i współpracę.

                                                                                         Prezydium Rady Rodziców

                                                                                                       Sp3 w Toruniu


Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie.

Zbliża się koniec roku szkolnego, który był zdecydowanie inny, od tych które wszyscy pamiętamy. Chcielibyśmy pogratulować wszystkim osiągniętych wyników, zaś Absolwentom życzymy, by mogli kontynuować naukę w wymarzonych szkołach. Gronu pedagogicznemu pragniemy podziękować za wsparcie, niekończące się pokłady cierpliwości oraz wyrozumiałość. Życzymy wszystkim bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego i tego co najważniejsze obecnie – dużo zdrowia. Obyśmy wszyscy spotkali się po wakacjach, osobiście, a nie wirtualnie.

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

Szanowni Rodzice

Jeśli macie uwagi, problemy, sprawy, to serdecznie zapraszamy na dyżury Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Reichel
V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Macukiewicz
Skarbnik – Katarzyna Sikorska tel. 501 180 872
e-mail: radar.sp3t@onet.eu
Sekretarz – Joanna Krupska