Szanowni Rodzice

Jeśli macie uwagi, problemy, sprawy, to serdecznie zapraszamy na dyżury Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców – Krzysztof Reichel
V-ce Przewodnicząca Rady Rodziców – Katarzyna Macukiewicz
Skarbnik – Katarzyna Sikorska tel. 501 180 872
e-mail: radar.sp3t@onet.eu

Wpłaty na konto Rady Rodziców proszę dokonywać podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę do której ono uczęszcza.

Konto Rady Rodziców
Millennium Bank nr 68 1160 2202 0000 0000 6953 3642