Po raz kolejny biblioteka szkolna koordynuje w naszej szkole, na prośbę Stowarzyszenia Hospicjum „Światło”, akcję charytatywną mającą na celu przygotowanie prezentów dla dzieci, których rodzice zmarli w hospicjum.
Do Stowarzyszenia w tym roku trafiły 42 świąteczne paczki .
Dziękujemy za szczodrość naszym uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły.