CHARYTATYWNE BAŚNIE W TRÓJCE

Po długim czasie intensywnych przygotowań Szkolny Klub Wolontariatu dopiął swego – przedstawienie charytatywne pt. ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” mogło cieszyć pierwszych widzów. 25 i 26 kwietnia podopiecznych ,,zerówki” oraz uczniów klas 1-3, a 13, 14 i 15 czerwca – uczniów klas 4-8. Pieniądze zebrane w ramach przedsięwzięcia, w kwocie 3000 złotych, zostały przeznaczone na pomoc Ninie Huzakowskiej oraz na inne cele charytatywne. W tym…

Przypomnienie o formach składania wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez GMT na rok szkolny 2022/2023.

Dopuszczalne formy składania wniosku: Pierwszy sposób: Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy: wypełnić w systemie informatycznym wniosek, wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w szkole pierwszego wyboru w terminie określonym w ust. 2. Drugi sposób: Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i podpisać podpisem kwalifikowanym/Profilem…

„Jestem wolny – jestem sobą!”

„Jestem wolny – jestem sobą!” – program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży obejmujący konkurs plastyczny na plakat, wystawę pokonkursową w Muzeum Okręgowym w Toruniu oraz cykl spotkań przy wystawie z psychoterapeutami. Konkurs plastyczny na plakat profilaktyczny dla dzieci i młodzieży „Jestem wolny – jestem sobą!”. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i radzenia sobie z różnymi zagrożeniami, terapia poprzez sztukę oraz…

„Gramatyka łatwa i przyjemna „

18 maja odbyło się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu gramatycznego dla klas 7 „Gramatyka łatwa i przyjemna ” organizowanego w naszej szkole. Celem konkursu było m.in. rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim oraz poszerzanie wiedzy na jego temat. Laureatami zostali: I miejsce Paweł Kędziorski z SP nr 10, II miejsce Marta Owczarczak z SP nr 35, III miejsce Barbara Wełnicka z SP nr 10. Gratulujemy zwycięzcom, a…

Zebrania rodziców dzieci przyjętych do klas 1 i oddziału przedszkolnego

Dnia 2 czerwca 2022 r. odbędzie się zebranie rodziców dzieci przyjętych do klas 1 i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/ 2023 w Szkole Podstawowej nr 3. Na zebraniu będzie możliwość spotkania się z wychowawcą danej klasy i oddziału przedszkolnego. oddział przedszkolny godz. 16.00 sala 216 klasy 1 godz. 17.00 sala 216 Zapraszamy wszystkich rodziców naszych przyszłych uczniów