Na stronie miasta został ogłoszony komunikat pn. „Nabór do przedszkoli i klas pierwszych”.

Link do komunikatu: https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-3

W komunikacie zawarte są m.in. zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia dotyczące terminów postępowań rekrutacyjnych na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Załącznikiem do komunikatu są również wzory deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w 2024/2025.