II miejsce w Finale Kujawsko – Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – Koszykówka – Chłopcy