Dopuszczalne formy składania wniosku:

Pierwszy sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. W tym celu należy:

wypełnić w systemie informatycznym wniosek, wydrukować wypełniony wniosek i po podpisaniu złożyć wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w szkole pierwszego wyboru w terminie określonym w ust. 2.
Drugi sposób:

Wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową (https://torun.edu.com.pl/kandydat) i podpisać podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP). W tym celu należy:

wypełnić w systemie informatycznym wniosek, dołączyć w systemie skany dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, podpisać wniosek podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym (ePUAP) w terminie określonym w ust. 2.”

W wielu przypadkach kandydaci, wybierając pierwszy sposób wypełniają wniosek w systemie informatycznym, ale zapominają o wydrukowaniu wypełnionego wniosku i po podpisaniu złożeniu wraz z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w szkole pierwszego wyboru. Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia papierowej wersji wniosku i załączników do szkoły pierwszego wyboru!

Papierowej wersji wniosku i załączników nie dostarcza się do szkoły pierwszego wyboru tylko w przypadku składania wniosku na drugi sposób (tj. wniosek podpisany podpisem kwalifikowanym/Profilem zaufanym).