Światowy Dzień Higieny – 5 maja 2021 rok

Światowy Dzień Higieny Rąk to inicjatywa zapoczątkowana w 2005 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w ramach projektu „Higiena rąk to bezpieczna opieka 2005 – 2015”. Celem obchodów jest poprawa higieny rąk personelu szpitalnego oraz osób, które mają możliwość odwiedzenia chorych. Dane statystyczne wskazują, że ponad połowy zakażeń szpitalnych można byłoby uniknąć,  gdyby procedura higieny rąk była przez wszystkich właściwie przestrzegana. Lekarze i personel medyczny…

Oznaki wiosny

To zbiorcze zdjęcie zrobione z prac dostarczonych przez uczniów w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Uczniowski „Oznaki wiosny”.  Uczniowie wyruszyli z aparatami w teren i oto takie efekty. Każda klasa miała zadanie wybrać spośród nadesłanych prac wybrać jedno zdjęcie, które najlepiej przedstawiałoby pierwsze oznaki nadchodzącej wiosny. Mamy zdjęcia krokusów, kwiatowych pączków, kurczaczków, przebiśniegów i nawet dzięcioła i pszczółkę. Wszystko to składa się na pierwsze, niekiedy…

Nagrody i stypendia. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym uczniom.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwała nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w  sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2123), zwana dalej uchwałą Adresatami form wsparcia, o…

Nasi laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych

Nasi laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych w roku szkolnym2020/2021 zostali uhonorowani przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Mimo trudnych warunków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniemkolejnych etapów konkursów nasi uczniowie (z kibicującymi im rodzicami)oraz nauczyciele spisali się znakomicie. Mamy sukcesy z języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, historii igeografii oraz nauczanych w naszej szkole języków obcych: hiszpańskiego,niemieckiego i rosyjskiego

Sukcesy w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty 2020/2021 r

Sukcesy w konkursach przedmiotowych Kuratora Oświaty Leśniewski Max Jan – laureat – język hiszpański Wasilewski Piotr – finalista – matematyka Leśniewski Max Jan – finalista – język niemiecki Kaszubowski Antoni Rafał – laureat –       historia Łobocka Paulina – laureat – chemia Robaczewska Bianka – laureat – język polski    Głuszkowska Weronika – laureat – język polski Ananich Lizaveta – laureat – język rosyjski Torliński Piotr Krzysztof – laureat – geografia Leśniewski…