W piątek 25 czerwca w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się pożegnanie uczniów klas ósmych. Podczas dość krótkiej uroczystości podsumowane zostały ostatnie lata nauki absolwentów „trójki”. Głos zabrała Pani Dyrektor Lidia Stupak oraz ksiądz prałat Stanisław Majewski. Także przedstawiciele uczniów klas ósmych, Julia Meller i Max Leśniewski, wygłosili kilka słów na pożegnanie szkoły.

            Nagrodzeni zostali laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych (w tym roku Szkoła Podstawowa nr 3 może pochwalić się ośmioma tytułami)oraz wręczono Srebrne Laury – tarcze przyznawane uczniom uzyskującym średnią 5,0 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe przez 5 lat nauki. Najlepszy absolwent szkoły, Max Leśniewski, nagrodzony został sponsorowanym przez firmę Gołaś Bikes rowerem górskim.

            W obecności niewielkiego grona rodziców przyglądającym się z trybun, wychowawców klas ósmych oraz dyrekcji szkoły, odbyła się również ceremonia przekazania sztandaru uczniom klas siódmych. Uczniowie opuszczający mury naszej szkoły wypowiedzieli natomiast słowa uroczystego ślubowania, w którym przyrzekli m.in. „wiernie strzec jej honoru oraz dalszą pracą i nauką rozsławiać jej imię”. Wzruszające chwile pożegnania dokumentowała telewizja Toruń.