Tak, SP 3 ma już 100 lat! Z tej okazji  21 marca 2024 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca ten jubileusz. SP 3 to szkoła z bogatą historią i tradycjami. Powstała 1 września 1924 r., jej pierwsza siedziba znajdowała się na  ul. Bażyńskich 3. Tam działała do  wybuchu II wojny światowej.  Już na początku niemieckiej agresji budynek, w którym odbywały się lekcje, został zniszczony, a potem rozebrany. Działalność szkoły musiała zostać zawieszona. Jednak w lutym 1945 r. „trójka” rozpoczęła edukację, można powiedzieć „gościnnie”, bo na ul. Łąkowej 11, w budynku SP nr 6. Rok później uczniowie i grono pedagogiczne przeniosło się do specjalnie przygotowanych baraków na ul. Żwirki i Wigury 49. Od roku szk. 1959/1960 lekcje zaczęły się odbywać w nowym budynku, który oprócz sal lekcyjnych miał przestronną aulę. 12 czerwca 1963 r. uroczyście oddano do użytku zbudowane w czynie społecznym przez uczniów boisko sportowe z bieżnią, skocznią wzwyż i w dal oraz miejscem na lodowisko. Również w tym samym roku Szkole Podstawowej nr 3 w Toruniu nadano imię kpt. Jana Drzewieckiego. Wkrótce na zewnętrznej ścianie szkolnego budynku umieszczono poświęconą patronowi tablicę pamiątkową. 14 października 1976 r. szkole nadano sztandar.    

         Rok szkolny 1990/1991 przyniósł problemy lokalowe. Do szkoły przybyło sporo dzieci z rozbudowanego osiedla „Koniuchy”, zaś liczba sal nie zwiększyła się. Szansą na poprawę warunków nauki stało się zaadaptowanie budynku przy ulicy Moczyńskiego – dzięki wysiłkom rodziców, dyrekcji, nauczycieli i sponsorom 27 września 1991 r. przeniosły się tam klasy młodsze. 4 lata później rozpoczęła się rozbudowa szkoły. Wówczas powstało nowe skrzydło, w którym mieściła się sala gimnastyczna i 10 klas. W roku szkolnym 1997/1998 nie tylko oddano tę część do użytku, ale  przystąpiono również  do remontu starej. Klasy I-III wróciły do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 49 dopiero w marcu 1998 r. Od 2001 r. gmach  stał się siedzibą dwóch szkół – 6- letniej Szkoły Podstawowej nr 3 i 3-letniego Gimnazjum nr 3, a to za sprawą reformy szkolnictwa przeprowadzonej w 1998 r. Stan taki trwał do sierpnia 2005 r.          

            1 września 2005 r. uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ul. Legionów 210.  Uroczystego  otwarcia nowoczesnej  i przestronnej szkoły dokonał Prezydent Torunia – Pan Michał Zaleski.  Do nowej siedziby przeniesiona została również tablica pamiątkowa poświęcona patronowi kpt. Janowi Drzewieckiemu.

             Tak więc obchody 100-lecia odbywały się właśnie tutaj. Na uroczystość, która rozpoczęła się pięknym polonezem w wykonaniu uczniów klasy 2b,  przybyli:

– Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia,  
– Pani Beata Sikorska, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty,  
– Pan Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia, 
 – Pan Dariusz Mądrzejewski, radny Rady Miasta Torunia, 
– Pani dr Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,  
Pani Katarzyna Nowicka-Skuza, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,  
– Pani Jolanta Gruchlik, starszy  wizytator Delegatury w Toruniu Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  
– Pan Adam  Wnorowski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
– Pani  Marta Humienna, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa  Polskiego w Toruniu,
– Pan Jerzy Wiśniewski, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty   i wychowania  w Toruniu NSZZ „Solidarność”,
– Pani Danuta Pietkiewicz – Dyrektor SP 3 w latach 1990 -2005,

(Pani Lidia Stupak, również była Dyrektor SP 3 w latach 2005 – 2023, ze względu na inne obowiązki nie mogła uczestniczyć w uroczystości, ale przesłała list, który został  odczytany przez prowadzące uroczystość).    
 – Ksiądz prałat Stanisław Majewski – proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Toruniu.

Na jubileuszu obecni byli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,  emerytowani, byli oraz obecni nauczyciele  i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców SP 3 , przyjaciele szkoły, sponsorzy uroczystości, przedstawiciele społeczności szkolnej oraz lokalne media (patronat medialny nad uroczystością sprawowała Telewizja Toruń).      

Po przemówieniu Dyrektor Szkoły, Pani Jolanty Sochy, głos zabrał Prezydent Torunia – Pan Michał Zaleski, który nawiązał do nie tylko do historii szkoły, ale jej osiągnięć. Ogromnym wyróżnieniem dla całej społeczności szkolnej było wręczenie Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Medalu Honorowego Thoruniumnajwyższego odznaczenia Prezydenta Miasta Torunia.

            Głos zabrali również: Pani Beata Sikorska, Kujawsko- Pomorski Wicekurator Oświaty, Pan Szymon Lechtański, przewodniczący rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu, Pani Marta Humienna, prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa  Polskiego w Toruniu. Wszyscy podkreślali, jak ważną rolę w edukacji młodych pokoleń ogrywa Szkoła Podstawowa nr 3 oraz życzyli szanownej jubilatce i jej społeczności samych sukcesów na kolejne sto lat. Ponadto Pan Marcin Czyżniewski, Przewodniczący Rady Miasta Torunia przesłał na ręce Pani Dyrektor list, który został odczytany na uroczystości.

           Obchody 100-lecia szkoły były okazją do nagrodzenia osób związanych   przez wiele lat z SP 3, dbających o wszechstronny rozwój osobowy uczniów, wysoki poziom nauczania oraz zapewnianie wszystkim bezpiecznych i przyjaznych warunków pracy. Wśród wyróżnionych byli: Panie Danuta Pietkiewicz i Lidia Stupak oraz Pan Kazimierz Jaworski, założyciel i twórca wielu sukcesów chóru, który powstał  w 1976 r.

Pamiątkową statuetkę „Toruński Anioł” za zaangażowanie w rozwój i rozsławienie imienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu wręczył obecnej na uroczystości Pani Danucie Pietkiewicz Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski.

Z uwagi na nieobecność podczas uroczystości pani Lidii Stupak oraz pana Kazimierza Jaworskiego przyznane wyróżnienia zostaną nagrodzonym przekazane w innym terminie wraz z gorącymi podziękowaniami od Pana Prezydenta i całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu.

         Jubileusz stulecia szkoły był także okazją do podziękowania tym, którzy swoim życzliwym i fachowym wsparciem przyczyniali się do rozkwitu Szkoły Podstawowej nr 3. Pani Dyrektor, Jolanta Socha wręczyła statuetki „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 3” następującym gościom: Panu Michałowi Zaleskiemu, Zbigniewowi Fiderewiczowi, Panu Adrianowi Mólowi, Pani Annie Łukaszewskiej, Pani Jolancie Gruchlik oraz Państwu Urszuli i Leszkowi Polakom. Podziękowania zostały skierowane również do osób najdłużej związanych ze Szkołą Podstawową nr 3, a mianowicie do Pań: Urszuli Gniedziejko, Blandyny Koblańskiej, Ireny Pituły i Danuty Wegner. Ze względu na wiek i stan zdrowia panie nie były obecne na uroczystości.

         Uroczystość zakończyła się pokazem multimedialnym: historia Szkoły Podstawowej nr 3 imienia kapitana Jana Drzewieckiego w Toruniu opowiedziana w dialogu SP3  i kapitana Jana Drzewieckiego. Opowieść o dziejach szkoły ilustrowana była fotografiami oraz przeplatana wywiadami z absolwentami szkoły i tanecznymi etiudami w wykonaniu uczniów klasy VD (klasa sportowa). Zamknięciem prezentacji były zdjęcia uczniów na szkolnym boisku  zrobione dronem.  Natomiast Pan Dariusz Kłos, emerytowany nauczyciel SP 3 zaprezentował wiersz, którego jest autorem.

                  Goście mieli okazję również wpisać się do księgi pamiątkowej i obejrzenia wyeksponowanych  w holu kronik oraz galerii zdjęć przedstawiających obrazki z dziejów Szkoły Podstawowej nr 3 , sukcesy nie tylko edukacyjne i sportowe jej uczniów i nauczycieli.  Jakie będą kolejne dziesięciolecia SP 3? Tego nie wiemy. Jednak możemy zapewnić, że nadal będziemy dbać o jej tradycje, wartości, edukację kolejnych pokoleń  oraz pisać nowe  karty historii.

Dorota Reiwer, Alina Klugiewicz

Więcej zdjęć z uroczystości ….